توبكتومی :

سترون سازی زنان است ، بستن لوله رحم
مطمئن ترین روش برای جلوگیری از حاملگی در خانم ها است . 


این روش فورا موثر است
هیچگونه تاثیری در قاعدگی ، میل جنسی و سن یائسگی ندارد .  

 

 عوارض بستن لوله ها :

عوارض عمل جراحی ، خونریزی از محل بخیه ها ، عفونت ، كانالیزه شده مجدد خود به خود لوله ها .منبع  :  دانستنی های ازدواج    
آدرس وب :    www.zojblog.ir  
پست الکترونیک  :  zojblog.ir@gmail.com